News & Blog

27 november, 2020

Cirkulation-artikel om Chromaforas PFAS-rening

Med anledning av nyheten att testinstitutet RISE bekräftar att Chromaforas reningsmetod SELPAXT tar bort mer än 99 procent av flera hormonstörande PFAS-ämnen ur vatten, skriver VA-tidskriften […]
26 november, 2020

RISE-studie bekräftar SELPAXT reningsförmåga för PFAS

Chromaforas patenterade reningsmetod SELPAXT tar bort mer än 99 procent av flera hormonstörande PFAS-ämnen ur vatten, visar en ny studie från det statliga RISE Research Institutes of […]
13 oktober, 2020

Rening av metaller i rökgaskondensat från värmekraftverk

Nu när eldningssäsongen kört igång har Chromafora startat upp SELMEXT-anläggningen för rening av rökgaskondensat i kraftvärmeverket. I just den här anläggningen renar vår robusta metod kondensvattnet […]
4 september, 2020

Chromafora på Framtidsdagen

På årets upplaga av Framtidsdagen berättar Chromafora hur vi går från ord till handling för att hjälpa till att få bort PFAS ur våra vattenflöden. 👉 […]
23 juni, 2020

Nu renar vi PFAS

Efter noggrann planering och starkt lagarbete är Chromaforas utvärderingsanläggning med SELPAXT för rening av PFAS nu uppstartad på site. Kontakta oss om du vill veta mer!