News & Blog

24 maj, 2021

Fler artiklar om Chromafora i branschpress

I nummer 4/21 av Tidningen Automotion, med start på sidan 16, kan du läsa om vårt arbete med att på ett skonsammare sätt laka guld ut […]
24 mars, 2021

Ny Teknik om Chromafora: Svenska tekniken utvinner guld ur skrot och slagg

Metoden renar lakvatten från tungmetaller. Nu visar ett testprojekt att tekniken även kan utvinna guld och andra värdefulla ämnen ur gruvslagg, elskrot och industriellt avloppsvatten. Läs […]
16 februari, 2021

Ny studie: Svensk metod tar bort mer än 99 procent av tungmetaller ur vatten

Miljöteknikföretaget Chromaforas teknik Selmext renar vatten från ämnen som kvicksilver och arsenik. Nu visar en ny laboratoriestudie att tekniken även tar bort mer än 99 procent […]
26 januari, 2021

The cyanide-free future of gold leaching

“For us, waste streams are a potential source of sustainable resource recycling. Using our unique solution, we have been able to modify the technology so that […]
1 december, 2020

Research institute confirms SELPAXT efficacy on PFAS

Chromafora’s purification method SELPAXT eliminates more than 99 percent of several toxic PFAS substances from water, according to a recent study by the Swedish independent, state-owned […]
26 november, 2020

RISE-studie bekräftar SELPAXT reningsförmåga för PFAS

Chromaforas patenterade reningsmetod SELPAXT tar bort mer än 99 procent av flera hormonstörande PFAS-ämnen ur vatten, visar en ny studie från det statliga RISE Research Institutes of […]