News & Blog

1 december, 2020

Research institute confirms SELPAXT efficacy on PFAS

Chromafora’s purification method SELPAXT eliminates more than 99 percent of several toxic PFAS substances from water, according to a recent study by the Swedish independent, state-owned […]
26 november, 2020

RISE-studie bekräftar SELPAXT reningsförmåga för PFAS

Chromaforas patenterade reningsmetod SELPAXT tar bort mer än 99 procent av flera hormonstörande PFAS-ämnen ur vatten, visar en ny studie från det statliga RISE Research Institutes of […]
13 oktober, 2020

Rening av metaller i rökgaskondensat från värmekraftverk

Nu när eldningssäsongen kört igång har Chromafora startat upp SELMEXT-anläggningen för rening av rökgaskondensat i kraftvärmeverket. I just den här anläggningen renar vår robusta metod kondensvattnet […]
23 juni, 2020

Nu renar vi PFAS

Efter noggrann planering och starkt lagarbete är Chromaforas utvärderingsanläggning med SELPAXT för rening av PFAS nu uppstartad på site. Kontakta oss om du vill veta mer!