News & Blog

11 mars, 2022

Ny svensk teknik återvinner metaller ur vatten från LKAB:s gruva

Miljöteknikföretaget Chromaforas teknik renar gruvvatten från metaller vid LKAB:s gruva i Malmberget. En ny utvärdering visar att mer än 99 procent av metallerna fångas upp. – […]
11 mars, 2020

Chromafora får ett nytt forskningsbidrag

Chromafora får ett nytt forskningsbidrag från Re:Source för att verka för en bättre miljö