News & Blog

13 oktober, 2020

Rening av metaller i rökgaskondensat från värmekraftverk

Nu när eldningssäsongen kört igång har Chromafora startat upp SELMEXT-anläggningen för rening av rökgaskondensat i kraftvärmeverket. I just den här anläggningen renar vår robusta metod kondensvattnet […]
4 september, 2020

Chromafora på Framtidsdagen

På årets upplaga av Framtidsdagen berättar Chromafora hur vi går från ord till handling för att hjälpa till att få bort PFAS ur våra vattenflöden. 👉 […]
23 juni, 2020

Nu renar vi PFAS

Efter noggrann planering och starkt lagarbete är Chromaforas utvärderingsanläggning med SELPAXT för rening av PFAS nu uppstartad på site. Kontakta oss om du vill veta mer! 
8 april, 2020

För en bättre miljö!

Vi fortsätter att verka för en BÄTTRE miljö – oavsett de oroliga tider vi lever i … här jobbar vi på site
5 april, 2020

We really appreciate the difference you make Gaston

Gaston Lavén , Kudos We really appreciate the difference you make.
3 april, 2020

Fler projekt på G

Vi landar fler projekt och vår verksamhet ger HOPP i dessa svåra tider .. mer info kommer inom kort