News & Blog

16 februari, 2021

Ny studie: Svensk metod tar bort mer än 99 procent av tungmetaller ur vatten

Miljöteknikföretaget Chromaforas teknik Selmext renar vatten från ämnen som kvicksilver och arsenik. Nu visar en ny laboratoriestudie att tekniken även tar bort mer än 99 procent […]
26 januari, 2021

The cyanide-free future of gold leaching

“For us, waste streams are a potential source of sustainable resource recycling. Using our unique solution, we have been able to modify the technology so that […]
1 december, 2020

Research institute confirms SELPAXT efficacy on PFAS

Chromafora’s purification method SELPAXT eliminates more than 99 percent of several toxic PFAS substances from water, according to a recent study by the Swedish independent, state-owned […]
27 november, 2020

Cirkulation-artikel om Chromaforas PFAS-rening

Med anledning av nyheten att testinstitutet RISE bekräftar att Chromaforas reningsmetod SELPAXT tar bort mer än 99 procent av flera hormonstörande PFAS-ämnen ur vatten, skriver VA-tidskriften […]
26 november, 2020

RISE-studie bekräftar SELPAXT reningsförmåga för PFAS

Chromaforas patenterade reningsmetod SELPAXT tar bort mer än 99 procent av flera hormonstörande PFAS-ämnen ur vatten, visar en ny studie från det statliga RISE Research Institutes of […]
13 oktober, 2020

Rening av metaller i rökgaskondensat från värmekraftverk

Nu när eldningssäsongen kört igång har Chromafora startat upp SELMEXT-anläggningen för rening av rökgaskondensat i kraftvärmeverket. I just den här anläggningen renar vår robusta metod kondensvattnet […]