News & Blog

17 mars, 2020

Chromafora logotyp

Vi på Chromafora fångar metaller i vatten!
11 mars, 2020

Happy International Women’s Day

Happy International Women’s Day to all our followers .. at Chromafora we believe that we can make a difference in the environment – together
11 mars, 2020

Chromafora får ett nytt forskningsbidrag

Chromafora får ett nytt forskningsbidrag från Re:Source för att verka för en bättre miljö
11 mars, 2020

Chromafora går live i Enköping

Chromafora går live i Enköping i veckan som kommer. Här lyfts vår UF anläggning in för att göra sitt jobb.
11 januari, 2020

First full scale operation in Fagerliden

Chromafora has launched its first full scale operation in Fagerliden, Sweden – using its unique technology to clean water
11 januari, 2020

Chromaforas teknik för att selektivt ta ut tungmetaller ur vatten

Innovationsbolaget Chromaforas teknik för att selektivt ta ut tungmetaller ur vatten från deponier har för första gången satts in i full skala vid Ragn-Sells deponi-anläggning i […]