News & Blog

11 mars, 2020

Chromafora går live i Enköping

Chromafora går live i Enköping i veckan som kommer. Här lyfts vår UF anläggning in för att göra sitt jobb.
11 januari, 2020

First full scale operation in Fagerliden

Chromafora has launched its first full scale operation in Fagerliden, Sweden – using its unique technology to clean water
11 januari, 2020

Chromaforas teknik för att selektivt ta ut tungmetaller ur vatten

Innovationsbolaget Chromaforas teknik för att selektivt ta ut tungmetaller ur vatten från deponier har för första gången satts in i full skala vid Ragn-Sells deponi-anläggning i […]