Rening av metaller i rökgaskondensat från värmekraftverk