Chromaforas pilotanläggning för PFAS-avgiftning har utvärderats under cirka två år och har testats på flera kunders olika vattenströmmar. De goda resultaten med metoden är konsekventa för både långa och de annars svårfångade korta PFAS-kedjorna, där avskiljningen även för dessa är omkring 99%.

PFAS är en samling av cirka 5000 industriellt framställda ”evighetskemikalier” som inte bryts ner fullständigt i miljön. Ämnena som ursprungligen kommer från bl a brandskum, förpackningar, impregneringsmedel och hudkrämer finns idag i dricksvatten och livsmedel och har i studier kopplats till hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer. Långa PFAS har till viss mån kunnat avlägsnas, men de korta har det tidigare inte funnits någon fungerande lösning för.

– Vår metod Selpaxt fångar både långa och korta PFAS. Den gör det träffsäkert och mer miljövänligt än andra konventionella lösningar eftersom den ger upphov till mindre mängd avfall. Det gäller i synnerhet vid höga koncentrationer av PFAS, förklarar Johan Seijmer, vd för Chromafora.

Lakvatten från deponier utgör en av de största spridningsvägarna för PFAS. Miljösamverkan Sverige rapporterade nyligen att befintliga reningsmetoder vid deponier inte är anpassade för att avlägsna PFAS från lakvatten. PFAS sprids därmed till omgivande mark och vatten där de utgör en risk för människa och miljö under lång tid framöver. Detta miljöproblem har nu en lösning tack vare Chromaforas patenterade Selpaxt-teknik. Att Chromaforas metod tar bort mer än 99 procent av flera hormonstörande PFAS-ämnen ur vatten, bekräftades redan 2020 i en studie av det statliga forskningsinstitutet RISE. Nu har metoden testkörts i cirka två år och de goda resultaten är konsekventa.

Chromaforas lösning riktar sig specifikt till avfallsdeponier och industriella anläggningar som har observerat höga halter av PFAS och hög andel korta PFAS-kedjor. Systemet är containerbaserat och plug-and-play och lätt att ställa ut på plats i anslutning till en befintlig vattenrening.

 Tack vare de bekräftade och goda resultaten så ser vi nu fram emot att skala upp tekniken för Selpaxt och att komma ut på fler siter, säger Johan Seijmer.

Chromaforas erbjudande till verksamhetsutövare är en tjänst som inkluderar såväl teknik som kompetens och drift.

Bakom utvecklingen av Chromaforas Selpaxt-teknik finns ett långsiktigt innovationsarbete i samverkan mellan Chromaforas utvecklingsteam, leverantörer och kunder.