OM OSS

Chromafora avgiftar vatten från PFAS med patenterade metoder

”Turning wastewater into renewable resources”

Chromafora är ett svenskt innovationsbolag inom cleantech, med två unika tekniker för avgiftning av vatten baserade på patenterade metoder, Selmext™ och Selpaxt™. Båda teknikerna går ut på att avgifta vatten från tungmetaller och PFAS och med hjälp av selektivitet minska avfallsmängderna. Metoderna möjliggör även ett minskat resursuttag av flera kritiska råmaterial, då bland annat guld och andra värdemetaller kan utvinnas ur avfallet och recirkuleras.

Chromafora startades 2010 i syfte att implementera och kommersialisera den kemiska innovationen som idag används för avgiftning av förorenat vatten. Vidareutveckling och anpassning av tekniken ledde fram till att pilotanläggningar togs i drift under 2020 för att kort därefter nå fullskalig produktion.

Chromafora hjälper idag industriella aktörer och andra verksamheter som påverkar vattenmiljön med avgiftning av vatten och möjligheten att återvinna värdefulla resurser, genom sina unika lösningar och tjänster.

Chromaforas huvudkontor och kemilabb är beläget i Solna.