Chromafora är ett svenskt innovationsbolag inom cleantech som med unik teknik och patenterade metoder tar bort PFAS och tungmetaller från förorenat vatten, samt kan återvinna värdefulla metaller.

SELPAXT

Tar bort PFAS från förorenat vatten

Via selektiv avskiljning avlägsnas PFAS från förorenat vatten. Chromaforas SELPAXT-metod fångar upp mer än 90% av PFAS-kedjorna – både långa och de annars svårfångade korta PFAS-kedjorna.

SELMEXT

Tar bort tungmetaller från förorenat vatten

Via selektiv avskiljning avlägsnas tungmetaler från förorenat vatten. SELMEXT-metoden klarar av att fånga upp 99 % av enskilda metaller.

Genom att ta SELMEXT-tekniken vidare ett steg efter avskiljningen kan även värdefulla metaller utvinnas från avfallsströmmar för återvinning och återanvändning.

 

TEKNIK, KOMPETENS, DRIFT

Chromaforas erbjudande

Chromaforas teknik byggs ofta in i en container som enkelt ansluts i en befintlig vattenström. Chromafora står för teknik, kompetens och drift och kunden betalar endast för de kubikmeter vatten som avgiftas genom systemet.

NYHETER

Nyinstallerat: Ytterligare en anläggning tar bort PFAS med SELPAXT

Nyinstallerat: Ytterligare en anläggning tar bort PFAS med SELPAXT

Vi är glada över att nu ha växlat upp med ytterligare en SELPAXT-anläggning till kund. Den här gången är det en svensk avfallsanläggning som valt SELPAXT-tekniken för borttagning av de hälsofarliga kemikalierna PFAS. SELPAXT är Chromaforas patenterad teknik som med...

Chromafora vinnare i Business Sweden’s Catalyst 2023!

Chromafora vinnare i Business Sweden’s Catalyst 2023!

I början av maj presenterade Chromafora sitt koncept för Business Sweden och blev en av tre vinnande företag i Sweden's Catalyst 2023, kategori ”Industrial & Materials” Vinsten motiverades med att...

Metoder för lakvattenrening utvärderas i nytt examensprojekt på KTH

Metoder för lakvattenrening utvärderas i nytt examensprojekt på KTH

Oliver Colett, en kemiteknikstudent på KTH i Stockholm, har utvärderat metoder för lakvattenrening i sitt examensprojekt på PreZero Recycling. Projektet har utförts i samarbete med Chromafora, som på uppdrag av PreZero drivit en pilotanläggning för lakvattenrening på...

PFAS i fokus under Formas fullsatta frukost om giftfri miljö

PFAS i fokus under Formas fullsatta frukost om giftfri miljö

Gårdagen bjöd på ett spännande seminarium på Nobel Prize Museum, där PFAS var en brännande punkt.  Seminariet tog avstamp i att miljökvalitetsmålet giftfri miljö ska nås till 2030. En rad experter och forskare gav olika perspektiv på målet och vilka utmaningar som...

Cleantechbolaget Chromafora mitt i rekryteringsoffensiv

Cleantechbolaget Chromafora mitt i rekryteringsoffensiv

Trots tuffa ekonomiska tider ökar efterfrågan på innovativa metoder inom cleantech. Nu genomför Chromafora en rekryteringsoffensiv i syfte att möta det snabbt växande intresset för bolagets cleantechlösningar. Bland de rekryterade finns laboratoriechefen Linnea...

Storskalig PFAS-rening på kretsloppsanläggningen Högbytorp

Storskalig PFAS-rening på kretsloppsanläggningen Högbytorp

Under fyra månader har närmare 50 000 kubikmeter lakvatten renats avseende kemikalien PFAS på kretsloppsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro. Bakom reningsprojektet står Chromafora, ett svenskt innovationsbolag inom cleantech. På miljöföretaget Ragn-Sells...

”Under tiden SÖRAB har utrett olika PFAS-reningsmetoder är Chromafora är en av aktörerna som SÖRAB haft ett gott samarbete med. Vad som gör Selpaxt-metoden extra intressant är dess förmåga att även avskilja de kortare PFAS-kedjorna till hög grad.”

Astrid Helmfrid

Miljöspecialist, Sörab

”Chromafora har sedan starten visat ett genuint intresse för projektet och är dedikerade att nå ett bra utfall. De besöker oss regelbundet ute på plats  och vi har en god, öppen och tydlig dialog med såväl driftsansvariga som personer från andra delar av organisationen.”

Emma Bivall

Produktionsingenjör, Ragn-Sells Treatment & Detox AB