Metoden renar lakvatten från tungmetaller. Nu visar ett testprojekt att tekniken även kan utvinna guld och andra värdefulla ämnen ur gruvslagg, elskrot och industriellt avloppsvatten.

Läs hela artikeln här Svenska tekniken utvinner guld ur skrot och slagg (nyteknik.se)