SELPAXTtar bort PFAS från vatten

SELPAXT™ är Chromaforas patenterade metod som via selektiv avskiljning, tar bort de ej nedbrytbara PFAS-kemikalierna från förorenat vatten. 

Chromaforas SELPAXT-metod bygger på en kemisk innovation i kombination med klassisk membranteknik med ultrafilter, där föroreningarna selekteras och filtreras från vattnet. 

SELPAXT har bevisat mycket högre reduktionsgrad på fler PFAS-varianter än andra teknologier på marknaden och fångar upp mer än 99% av PFAS-kedjorna – både långa och de annars svårfångade korta PFAS-kedjorna. Jämfört med andra mer konventionella metoder, så som aktivt kol, är Chromaforas metod dessutom mer kostnadseffektiv och skonsam mot miljön.

Den nuvarande affärsmodellen är vattenvolymbaserad och Chromafora ansvarar för både anläggningen och dess drift. Det finns idag ingen annan beprövad lösning för effektivt avlägsnande av PFAS i förorenat vatten.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

PFAS i korthet

PFAS är en samling av fler än 10 000 industriellt framställda ”evighetskemikalier” som inte bryts ner fullständigt i miljön. Ämnena – som ursprungligen kommer från bland annat brandskum, förpackningar, impregneringsmedel och hudkrämer – finns idag i dricksvatten och livsmedel och har i studier kopplats till hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer. PFAS i vår miljö är med andra ord ett direkt och allvarligt hot mot allas vår hälsa och måste tas om hand.

SELPAXT™ är Chromaforas patenterade metod som via selektiv avskiljning, tar bort de ej nedbrytbara PFAS-kemikalierna från förorenat vatten. 

Chromaforas SELPAXT-metod bygger på en kemisk innovation i kombination med klassisk membranteknik med ultrafilter, där föroreningarna selekteras och filtreras från vattnet. 

SELPAXT har bevisat mycket högre reduktionsgrad på fler PFAS-varianter än andra teknologier på marknaden och fångar upp mer än 99% av PFAS-kedjorna – både långa och de annars svårfångade korta PFAS-kedjorna. Jämfört med andra mer konventionella metoder, så som aktivt kol, är Chromaforas metod dessutom mer kostnadseffektiv och skonsam mot miljön.

Den nuvarande affärsmodellen är vattenvolymbaserad och Chromafora ansvarar för både anläggningen och dess drift. Det finns idag ingen annan beprövad lösning för effektivt avlägsnande av PFAS i förorenat vatten.

SELPAXT™ är Chromaforas patenterade metod som via selektiv avskiljning, tar bort de ej nedbrytbara PFAS-kemikalierna från förorenat vatten. 

Chromaforas SELPAXT-metod bygger på en kemisk innovation i kombination med klassisk membranteknik med ultrafilter, där föroreningarna selekteras och filtreras från vattnet. 

SELPAXT har bevisat mycket högre reduktionsgrad på fler PFAS-varianter än andra teknologier på marknaden och fångar upp mer än 99% av PFAS-kedjorna – både långa och de annars svårfångade korta PFAS-kedjorna. Jämfört med andra mer konventionella metoder, så som aktivt kol, är Chromaforas metod dessutom mer kostnadseffektiv och skonsam mot miljön.

Den nuvarande affärsmodellen är vattenvolymbaserad och Chromafora ansvarar för både anläggningen och dess drift. Det finns idag ingen annan beprövad lösning för effektivt avlägsnande av PFAS i förorenat vatten.

PFAS i korthet

PFAS är en samling av fler än 10 000 industriellt framställda ”evighetskemikalier” som inte bryts ner fullständigt i miljön.

Ämnena – som ursprungligen kommer från bland annat brandskum, förpackningar, impregneringsmedel och hudkrämer – finns idag i dricksvatten och livsmedel och har i studier kopplats till hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer.

PFAS i vår miljö är med andra ord ett direkt och allvarligt hot mot allas vår hälsa och måste tas om hand.

Vill du veta mer?

Klicka här om du vill att vi kontaktar dig.