Tester visar att en deponi i Flandern tar bort stora mängder PFAS med hjälp av patenterad teknik från den svenska cleantech-innovatören och Ragn-Sells-associerade företaget, Chromafora. Detta är inte bara en lyckad första internationell satsning utan också en etablering på en ledande marknad för PFAS-borttagning.

Det tog bara cirka sex månader efter att kontrakten undertecknades att installera SELPAXT-teknologin vid en avfallsdeponi i Flandern, Belgien. Och bara ytterligare sex månader efter att systemet togs i bruk hösten 2023, visade en initial analys en 97% minskning av per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i anläggningens lakvatten.

Men, på fler än ett sätt, är projektet en del av något som har varit åratal i görningen…

Läs hela artikeln här (på engelska).