All news

13 oktober, 2020

Rening av metaller i kondensvatten från värmekraftverk

Nu när eldningssäsongen kört igång har Chromafora startat upp SELMEXT-anläggningen i kraftvärmeverket. I just den här anläggningen renar vår robusta metod kondensvattnet från bl a arsenik, […]
23 juni, 2020

Nu renar vi PFAS

Efter noggrann planering och starkt lagarbete är Chromaforas utvärderingsanläggning med SELPAXT för rening av PFAS nu uppstartad på site. Kontakta oss om du vill veta mer!