Lakning av guld med tiosulfat är en sedan gammalt känd process – men ingen har fått fram en tillräckligt bra metod för att separera guld och koppar efter lakningen. Tills nu!

Cyanidlakning är den vedertagna metoden för lakning av guld, men tyvärr en fara för både människor och miljön. Därför har Chromafora moderniserat tiosulfatlakningen och kombinerat den med sin unika metallseparationsteknik SELMEXT™. Resultatet är en cyanid- och giftfri utvinning av guld från elektronikavfall, gruvavfall och andra restprodukter.

Sedan våren 2022 genomför Chromafora en uppskalningsstudie med utvinning av guld från gruvmaterial. Detta görs i samarbete med BJÖRKDALSGRUVAN AB, en av norra Europas största gruvor för utvinning av guld. Den sista september avslutas och summeras projektet, men redan nu ser resultaten lovande ut.

Björkdalsgruvan har ett komplext material att ta sig an, men uppskalningen har varit lyckad och det vi presenterar innebär ett stort genombrott för giftfri guldlakning, säger Johan Berg, application manager på Chromafora. Efter sommaren kommer Chromafora att gå vidare med nya guldprojekt i en större anläggning och söker nu fler samarbetspartners inom återvinning, metallurgi, teknik- och gruvindustrin.

Chromafora söker fler samarbetspartners inom återvinning, metallurgi, teknik- och gruvindustrin. Intresserad av att veta mer? Kontakta Johan Berg, johan.berg@chromafora.com.

Guldlakningsprojektet drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.