Under fyra månader har närmare 50 000 kubikmeter lakvatten renats avseende kemikalien PFAS på kretsloppsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro. Bakom reningsprojektet står Chromafora, ett svenskt innovationsbolag inom cleantech.

På miljöföretaget Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp behandlas över 1 700 000 ton avfall per år. Här hanteras bland annat förorenade jordar, oljehaltigt slam från biltvättar, organiskt material, PTP (papper, trä och plast) och aska. Som ett resultat av avfallshanteringen uppstår lakvatten, ofta innehållande metaller, salter och PFAS.

– Hur bra vi än är på att sortera och återvinna så kommer det alltid bli något kvar som vi inte vill ha in i det cirkulära flödet, som exempelvis PFAS. Trots att vi i dagsläget inte har något fastlagt riktvärde för PFAS i lakvatten att förhålla oss till anser vi att det är viktigt att göra vad vi kan för att minska eventuell spridning, säger Anders Hagevi, avdelningschef på Ragn-Sells Högbytorp.

Chromafora fick i uppdrag av Ragn-Sells att under perioden juni-september 2022 avskilja minst 40 procent PFAS11 ur lakvattnet. PFAS11 är summan av 11 vanliga varianter av PFAS, inklusive PFOS och PFOA, och används som referens för förekomst av PFAS i vatten.*

För att kunna behandla så stora volymer vatten på kort tid användes ett system med kol- och ultrafilter som hanterar cirka fem gånger större volym än Chromaforas tidigare anläggningar.

– Det är riktigt spännande att arbeta med PFAS-rening på Högbytorp eftersom det är en av Sveriges ledande kretsloppsanläggningar. Här finns en stor passion för miljön. Vi har renat nära 50 000 kubikmeter lakvatten från PFAS11, vilket innebär att vi under uppdragets gång behandlat cirka 500 kubikmeter per dag. Målet var 40 procents reduktion av PFAS11, medan det preliminära resultatet visar att den uppnådda reduktionen är drygt 45 procent. Det innebär att vi har överträffat målet med god marginal, något vi självklart är stolta över, säger Johan Seijmer, VD på Chromafora.

PFAS i korthet
PFAS är en samling av cirka 5000 industriellt framställda ”evighetskemikalier” som inte bryts ner fullständigt i miljön. Ämnena – som ursprungligen kommer från bland annat brandskum, förpackningar, impregneringsmedel och hudkrämer – finns idag i dricksvatten och livsmedel och har i studier kopplats till hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer. PFAS bestående av långa kolkedjor har i viss mån kunnat avlägsnas med hjälp av olika reningstekniker, medan de mindre molekylerna, som är mer vattenlösliga, har varit svårare att fånga. Chromaforas patenterade metod fångar in även dessa.

Gränsvärden och riktvärden för PFAS (kemi.se)