Trots tuffa ekonomiska tider ökar efterfrågan på innovativa metoder inom cleantech. Nu genomför Chromafora en rekryteringsoffensiv i syfte att möta det snabbt växande intresset för bolagets cleantechlösningar. Bland de rekryterade finns laboratoriechefen Linnea Lundqvist och Mats Berggren, ansvarig för inköp och leverantörskedja.

Med sin innovativa teknik och patenterade metoder har det svenska cleantechbolaget Chromafora snabbt vunnit mark bland kunder och investerare. Under hösten har det skett en förstärkning i samtliga led med nya medarbetare och fler underleverantörer. Nu fortsätter rekryteringsoffensiven.

– Med våra renings- och utvinningstekniker kan vi förvandla förorenade vattenströmmar till en resurs snarare än belastning. Detta väcker en nyfikenhet på oss, inte bara som cleantechleverantör utan även som arbetsgivare. Under början av 2023 fortsätter vi att stärka kompetensen i vårt team med en rad spännande rekryteringar inom utveckling, produkt, drift och service. Det är roligt att kunna välkomna nya medarbetare till en efterfrågad och växande verksamhet, säger Johan Seijmer, VD på Chromafora.

Ny laboratoriechef
Under år 2022 har Chromafora huvudsakligen rekryterat inom teknik och drift, och nu söks ytterligare drift- och servicetekniker. Andra områden som det har stärkts upp kring är inköp och leveranskedja samt marknad och försäljning.

Chromafora har en stark förankring i R&D där labbet har en viktig roll i utvecklingen av nya och förbättrade cleantechlösningar. Labbet är med och utvärderar och väljer en anpassad lösning för varje ny kund. Därmed har Linnea Lundqvist rekryterats till en ny roll som laboratoriechef, med ansvar för den dagliga driften av laboratoriet. Linnea kommer senast från Scanacon AB där hon var utvecklingsingenjör med ansvar för kemikaliehantering och labb.

– Allt med Chromafora lockade, men främst hur våra tekniker verkligen kan bidra till en mer hållbar framtid genom att avgifta vatten från PFAS. Som labbchef ser jag fram emot att utvecklas som person och vara en del av den tillväxtsresa som Chromafora är i just nu, säger Linnea Lundqvist, laboratoriechef på Chromafora.

Ny ansvarig för inköp och leverantörskedja
Syftet med Chromaforas rekryteringsoffensiv är att säkerställa leveransförmågan i en tid då efterfrågan ökar. Det innebär att bygga och driftsätta anläggningar i den takt som efterfrågas samt säkerställa att det finns underleverantörer som tillhandahåller önskad kapacitet.

Mats Berggren har rekryterats som ansvarig för inköp och leverantörskedja (Supply Chain Manager) och kommer att ha en nyckelroll i detta arbete. Han har lång erfarenhet av tillverkningsindustrin, exempelvis från IKEA.

– Chromafora är ett cleantechföretag som ligger rätt i tiden. Här finns spännande möjligheter att hjälpa till med strukturering och kvalitetssäkring av bolagets delverksamheter. Det är även en trevlig arbetsplats. Här finns en öppenhet, enkelhet, mandat att kunna få vara med att påverka och att få gehör, säger Mats Berggren, ansvarig för inköp och leverantörskedja på Chromafora.

Några av Chromaforas nya medarbetare är:

  • Linnea Lundqvist, Laboratory Manager/Laboratoriechef med ansvar att driva verksamheten på labbet och avlasta befintlig personal. Linnea kommer senast från en roll som utvecklingsingenjör på Scanacon. Hon har även varit laboratorieingenjör på Fresenius Kabi och AstraZeneca. I botten finns en examen i Kemiteknik från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).
  • Mats Berggren, Supply Chain Manager/Ansvarig för inköp och leverantörskedja, med ansvar för att säkerställa leveranskedjan. Mats har lång erfarenhet av tillverkningsindustrin, med konsultuppdrag gällande supply chain för bland annat IKEA. Han har även varit VD på SteamexGroup AB.
  • Johan Fahlström, Business Development Manager/Affärsutvecklare, med ansvar för att driva försäljningen. Johan har tidigare arbetat som försäljningschef på Ragn-Sells samt som konsult inom energi- och processteknik. Han har en master (civilingenjör) från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).
  • Aakash Kanna har rekryterats som Process Engineer/Processingenjör. Han har en examen i Industriell Teknik från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).

Ytterligare resurser och kompetenser kommer att rekryteras i takt med att Chromafora skalar upp och ingår nya kundsamarbeten. Närmaste fokusområde är drift och service.