Vi är glada över att nu ha växlat upp med ytterligare en SELPAXT-anläggning till kund. Den här gången är det en svensk avfallsanläggning som valt SELPAXT-tekniken för borttagning av de hälsofarliga kemikalierna PFAS.

SELPAXT är Chromaforas patenterad teknik som med selektiv separering och kemiskt förbättrad ultrafiltrering fångar in 90–99% av både långa och korta PFAS. Så kallade korta PFAS har en kortare längd av den fluorerade kolkedjan och är för andra tekniker mycket svåra att komma åt på ett effektivt sätt.

”Vår SELPAXT-teknik fångar in både långa och korta PFAS-kedjor och lyckas dessutom hålla den höga reningsprestandan över tid. Där traditionella tekniker tappar effekt redan efter kort tid, behåller SELPAXT samma procents reningsgrad”, förklarar Johan Seijmer, vd på Chromafora.

Vi stolta över att vara en del av lösningen på PFAS-problemet, både i Sverige och Europa.