Svenska Chromaforas patenterade teknik SELPAXTTM är den mest effektiva metoden för att ta bort både långa och korta PFAS från förorenat vatten. I Chromaforas senaste kundrapporter bekräftas en genomsnittlig reduktionsgrad av PFAS på över 98%. SELPAXT-tekniken används för de mest kontaminerade vattenströmmarna med en övervägande del korta PFAS, vilka inga andra reningstekniker har förmågan att hantera lika effektivt över tid.

Larmen från forskare, vattenorganisationer och invånare om farligt höga halter av evighetskemikalierna PFAS, fortsätter att komma i en strid ström. Ofta står vårt dricksvatten och odlad mat i fokus, liksom hur PFAS gör naturen, människor och djur sjuka. Att få bort PFAS ur både mark och vatten, i Sverige och internationellt, blir allt mer prioriterat och därför ökar även efterfrågan och behovet av reningstekniker.

SELPAXT klarar svårt PFAS-kontaminerat vatten
Det svenska cleantechbolaget Chromafora arbetar med att ta bort hälsofarliga PFAS från förorenat vatten med mycket höga PFAS-nivåer. SELPAXT är Chromaforas patenterade teknik som med selektiv separering och kemiskt förbättrad ultrafiltrering fångar in både långa och korta PFAS. Så kallade korta PFAS har en kortare längd av den fluorerade kolkedjan och är för andra tekniker mycket svåra att komma åt på ett effektivt sätt.

För första gången delger nu Chromafora mätresultaten från SELPAXT-behandling av kunders vattenströmmar, både i Sverige och Europa. Rapporterna bekräftar teknikens unika förmåga att ta bort PFAS från förorenat vatten.

Vår SELPAXT-teknik fångar in både långa och korta PFAS-kedjor och lyckas dessutom hålla den höga reningsprestandan över tid. Där traditionella tekniker tappar effekt redan efter kort tid, behåller SELPAXT samma procents reningsgrad”, förklarar Johan Seijmer, vd på Chromafora.

Stoppar PFAS innan det når dricksvattnet
Utsläppen av PFAS har pågått sedan 50-talet från en mängd olika aktörer runt om i hela världen. Vilka som ska bära ansvaret för att rena mark, vatten och luft från PFAS i Sverige är under diskussion. Tills vidare hamnar problemet ofta hos kommuner som har fått PFAS i dricksvattnet liksom deponier och miljöanläggningar vilka har fått PFAS-tungt avfall till sig.

Med vår SELPAXT-teknik kan vi erbjuda en fungerande lösning som tar bort PFAS från vatten uppströms, innan det sprider sig till sjöar och vattendrag. På så sätt är vi med i processen för att skydda dricksvattnet”, förklarar Johan Seijmer.

En del i vattenreningssystem
PFAS återfinns i alla typer av vatten. SELPAXT levereras därför som en del i ett vattenreningssystem. Tekniken är enkel att installera i befintliga vattenreningsprocesser och kan kombineras med andra vattenreningsapplikationer. Vatten som passerat SELPAXT-tekniken kan med fördel användas som exempelvis tekniskt vatten och även på så vis minska stressen kring rent vatten.

Ladda ner PDF: Resultat från borttagning av PFAS med SELPAXT i återvinningsanläggningar, släckvatten vid brandbekämpning, dagvatten från flyplats och lakvatten från deponier, vilka har olika uppsättning och koncentration av PFAS.