Chromafora är ett svenskt innovationsbolag inom cleantech som med unik teknik och patenterade metoder avgiftar förorenat vatten från tungmetaller och PFAS, samt utvinner värdefulla metaller för återvinning.

”Under tiden SÖRAB har utrett olika PFAS-reningsmetoder är Chromafora är en av aktörerna som SÖRAB haft ett gott samarbete med. Vad som gör Selpaxt-metoden extra intressant är dess förmåga att även avskilja de kortare PFAS-kedjorna till hög grad.”

Astrid Helmfrid

Miljöspecialist, Sörab

”Chromafora har sedan starten visat ett genuint intresse för projektet och är dedikerade att nå ett bra utfall. De besöker oss regelbundet ute på plats  och vi har en god, öppen och tydlig dialog med såväl driftsansvariga som personer från andra delar av organisationen.”

Emma Bivall

Produktionsingenjör, Ragn-Sells Treatment & Detox AB

SELPAXT

Avgiftar förorenat vatten från PFAS

Via selektiv avskiljning avgiftas förorenat vatten från PFAS. Chromaforas SELPAXT-metod fångar upp mer än 99% av PFAS-kedjorna – både långa och de annars svårfångade korta PFAS-kedjorna.

SELMEXT

Avgiftar förorenat vatten från tungmetaller

Via selektiv avskiljning avgiftas förorenat vatten från tungmetaller och hela SELMEXT-metoden klarar av att fånga upp 99 % av enskilda metaller.

Genom att ta SELMEXT-tekniken vidare ett steg efter avskiljningen kan även värdefulla metaller utvinnas från avfallsströmmar för återvinning och återanvändning.

 

TEKNIK, KOMPETENS, DRIFT

Chromaforas erbjudande

Chromaforas teknik byggs ofta in i en container som enkelt ansluts i en befintlig vattenström. Chromafora står för teknik, kompetens och drift och kunden betalar endast för de kubikmeter vatten som avgiftas genom systemet.

NYHETER

Forskningsinstitutet RISE bekräftar SELPAXTs effekt på PFAS

Forskningsinstitutet RISE bekräftar SELPAXTs effekt på PFAS

Chromaforas reningsmetod SELPAXT eliminerar mer än 99 procent av flera giftiga PFAS-ämnen från vatten. Det visar en färsk studie av det svenska oberoende, statligt ägda forskningsinstitutet RISE. Läs pressmeddelandet här: Government study finds: New technology...

ADRESS

Banvaktsvägen 22
171 48 Solna
Sverige

KONTAKT


+46 8 23 53 50

FÖLJ OSS